RideBusiness – Hoàn toàn mới. Công cụ điều xe, nhận chuyến, quản lý nhóm tài xế.

Bạn là

  • Chủ hộ kinh doanh taxi, xe dịch vụ gồm nhiều xe
  • Trung tâm điều xe du lịch
  • Công ty taxi
  • Trưởng nhóm cộng đồng tài xế, chia sẻ cuốc đi
  • Bạn đam mê sử dụng công nghệ góp phần xây dựng nền giao thông vận tải văn minh, tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

Ride-Business là sản phẩm giúp bạn:

  • Quản lý nhóm , tuyển dụng xe từ cộng đồng, xe nhà tự đầu tư
  • Nhận thông báo có khách mới từ 123xe.vn
  • Nhận chuyến thay cho tài xế
  • Liên hệ với khách hàng sau khi nhận chuyến

Bạn đam mê khởi nghiệp, mong muốn đồng hành cùng xứ mệnh mang công nghệ xây dựng nền giao thông hiện đại, tiết kiệm, thân thiện môi trường. Hãy tham gia cùng chúng tôi.

Liên hệ: admin@123xe.vn

Tải ứng dụng tại: